Familiemodel
Zo thuis mogelijk opgroeien

Soms kom je er samen niet zomaar uit en roep je naar elkaar en naar het kind: eruit! De onmacht is voelbaar en de schreeuw die je maakt is niet de wens die je hebt voor het kind. Niet meer weten waar te beginnen en hoe het verder moet. Deze zinnen zijn de eerste zinnen die we bij Topaze horen als er wordt nagedacht over familiemodel.
Toch heeft ieder kind een thuis nodig, het liefst met zijn eigen ouders veilig en stabiel. Geen ouder heeft ooit een kind gekregen om het uit huis te laten plaatsen. Een leefomgeving waar geborgenheid en verbondenheid vormen de basis voor een positieve ontwikkeling en is de wens van elke ouder en kind.

In traditionele (jeugd)zorg wordt bij de zinnen : “dit kind moet eruit” gauw gedacht aan autonome pleeg- en gezinshuizen als alternatief voor thuis. Soms ver van de eigen omgeving en vaak met onbedoeld gevolg dat familie- en gezinsverbanden verslechteren of zelfs verloren gaan. Dat kan beter, voor alle betrokkenen.
Geïnspireerd door een werkbezoek bij de Mocking bird Society in Seattle (Verenigde Staten) hebben Topaze en SoNeStra nagedacht over Hub communities. Deze beweging heeft voor Topaze zijn doorontwikkeling gekregen in het community based werken vanuit het geloof in de potentie van elke jongeren, zijn ouders in zijn netwerk.

Verbinding en verbondenheid

Dit zorgt ervoor dat de eigen ouders, familie en de community een rol van betekenis blijven spelen in de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van kinderen het meest kansrijk is in de gewone maatschappij in de eigen omgeving.

In de werkwijze betekent dit dat we geloven dat jongeren en ouders pas floreren als ze zelf de regie houden. Een eigen plan maken voor hun eigen toekomst, samen met hun directe omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat professionele hulp hierin aanvullend moet zijn, niet leidend.

Familiemodel maakt mogelijk dat ouders en jongeren weer mogelijkheden zien, waar ze eerder de grip kwijt waren. Door het maken van je eigen plan lukt het om weer verantwoordelijkheid te nemen over de problemen die er spelen en eigenaarschap te hebben over het proces om te komen tot de gewenste veranderingen.

Eigenaar van je eigen plan
Je maakt samen met je familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst. Een gespecialiseerd ambulant hulpverlener van Topaze faciliteert dit proces. Je bedenkt samen op welke vragen jullie een antwoord zoeken, welke informatie jullie nodig hebben om een goed plan te maken en wie jullie uitnodigen om mee te denken tijdens het netwerkberaad.
Onze aanpak is toegespitst op het kind en altijd in overleg met ouders. Bij het zoeken naar antwoorden wat betreft de ontwikkelingsbehoefte van het kind, is het mogelijk om gebruik te maken van de diagnostiek en behandeling van Topaze.

Jezelf en elkaar begrijpen

Jezelf en elkaar begrijpen zijn allebei belangrijk. Wij helpen met het bevorderen van dit evenwicht. Als dit verstoord is, kan het zijn dat kinderen en ouders moeite hebben in de omgang met anderen of juist hun eigenwaarde verliezen.
Het Familiemodel verbinden de positieve waarden van zowel zelfredzaamheid als samenredzaamheid en zo ontstaan competenties en relaties voor het leven in de hele community.

Wil je meer weten
over het familiemodel?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag over onze ervaringen, aanpak of over aansluitende trainingen die we geven.