Zelfstandigheidstraining
Stap voor stap

Wat als je op jezelf wil wonen, maar je bent er nog niet helemaal klaar voor? Als een tussenstap nodig is kan de zelfstandigheidstraining van Topaze een oplossing bieden.

De zelfstandigheidstraining is voor jongeren vanaf circa 17 jaar die aan de slag willen met het maken van een plan voor de toekomst om zelfstandig te kunnen gaan wonen en hierbij nog ondersteuning nodig hebben. Het betreft voornamelijk jongeren die doorstromen vanuit een ander hulpverleningstraject binnen Topaze zoals de gezinshuizen of DOEN, maar ook van buitenaf kunnen er jongeren geplaatst worden als er een plek vrijkomt.

Daarnaast is er ook maatwerk mogelijk; zelfstandigheidstraining vanuit een eigen gevonden woning/kamer en of studio. Topaze biedt dan wel de begeleiding, maar faciliteert niet in de woonvoorziening. Soms is het mogelijk om een samenwerking aan te gaan met een woningbouw coƶperatie.

Het traject duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. De jongere krijgt de mogelijkheid om samen met zijn familie en sociaal netwerk een plan te maken over hoe hij toewerkt naar zelfstandig wonen. Topaze is hierin ondersteunend vanuit de mogelijkheid terug te vallen op gezinshuisouders, maar ook is er een ambulant hulpverlener die faciliteert in het maken van een plan door de jongere en zijn netwerk. Ook wordt de jongere begeleidt in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Hoe werkt het?

De jongere maakt met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst. De afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in een plan voor de toekomst en vormen de basis voor de zelfstandigheidstraining. Na afloop hebben jongere en ouders het volgende bereikt:

  • De jongere heeft toekomstperspectief op het gebied van wonen, dag- en vrijetijdsbesteding.
  • De jongere beschikt over competenties passend bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden.
  • De ouder-kind relatie is in balans.
  • Ouders hebben vormgegeven aan de nieuwe ouderrol passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere.
  • De jongere heeft een (sociaal) netwerk dat hem/haar ondersteund.