Civiel Traject Beraad
Kansen voor de toekomst

Het CTB is een expertisetafel waar overleg plaatsvindt. Verwijzers stemmen af met betrokkenen of inzet vanuit het CTB passend is. Doel is het voorkomen van plaatsing binnen JeugdzorgPlus, het verkorten van de plaatsing binnen JeugdzorgPlus of het realiseren van een passende vervolgplek vanuit JeugdzorgPlus. Hierbij staat centraal dat de regie (weer) bij jongere en ouders komt te liggen.

Verbinding en verbondenheid

Topaze is daarin een onafhankelijke partij, die betrokkenen met elkaar verbindt. In de praktijk is de zorg aan jongeren met complexe hulpvragen vaak versnipperd. Ouders en jongere zijn het overzicht kwijt. Wijkteams en ambulante hulpverleners ervaren verantwoordelijkheid die zwaar op hen drukt. De JeugdzorgPlus heeft veel kennis en expertise in huis, maar komt vaak pas laat in beeld. Wanneer deze partijen eerder in het proces met elkaar aan tafel kunnen, kan een plaatsing binnen JeugdzorgPlus mogelijk voorkomen worden. En als er echt geen andere mogelijkheden meer zijn, dan moeten jongeren sneller geplaatst kunnen worden, dient er direct gestart te worden met stabilisatie en behandeling en moet er vanaf dag 1 een plan komen voor het verdere perspectief zodat een plaatsing nooit langer duurt dan noodzakelijk. Het ontnemen van de vrijheid van jongeren is een forse maatregel.

Niet praten over, maar praten met

Binnen de werkwijze van het CTB staat de jongere centraal: niet praten over, maar mét jongeren. Wat heb jij nodig om je toekomst vorm te geven op jouw manier? Wij geloven in de potentie van jongeren en dat ze met steun van de juiste omgeving zich gezond kunnen ontplooien, ook wanneer ze vast dreigen te lopen. Aan tafel zitten de jongere, ouders/opvoeders, een onafhankelijk voorzitter, een professional uit de JeugdzorgPlus en daarnaast alle overige partijen die van belang zijn. Dat kan ook een docent, voetbaltrainer of betrokken familielid zijn.
Er kan geconsulteerd voor collegiaal overleg of direct aangemeld worden per email civieltrajectberaad-oostbrabant@topaze-hulp.nl of telefonisch 06-21489551.