Bij het oprichten van Topaze in 2003 was de eerste gedachte: hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders die vastlopen in de opvoeding. We herkenden jongeren met hun onmogelijkheid om uit de problemen te komen, herkenden hun gedrag deels (leef)tijdsgebonden en soms te ver doorgeschoten. Maar belangrijker: we zagen het streven bij jongeren om zich wél te verwezenlijken, wél iemand te worden.

 

Visie

Wij bieden (tijdelijke) opvang bij probleemsituaties en adviseren bij zelfontplooiing.

Kinderen en jongeren hebben in onze visie het recht om zich te ontwikkelen. Groeien in de mogelijkheden die het leven ze biedt. Ouders hebben hierin de belangrijkste taak. Wanneer dit moeilijk gaat kan hulpverlening aanvullend zijn, en zo nodig (tijdelijk) vervangend. Kinderen en jongeren hebben de wil zich te ontplooien en wij geloven dat ze dit kunnen bereiken.

 

Missie

De visie realiseren wij door pedagogische begeleiding en behandelingen te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders, waarbij de zelfredzaamheid en zelfontplooiing binnen de mogelijkheden van de cliënt centraal staan. We kijken hierbij naar wat cliënt nodig heeft en werken hierbij nauw samen met de omgeving en andere professionals. Op deze manier kunnen we een traject op maat realiseren.

Daarnaast bieden wij ondersteuning en training aan  huisartsen, scholen en collega instanties om het nieuwe zorgmodel, wat sinds 1 januari 2015 van kracht is, in te richten.

 

Organisatie

Topaze staat voor samen werken aan mogelijkheden. In alles wat we doen staat dit voorop. We werken met een ‘platte’ organisatiestructuur waarbij de uitvoerenden van de zorg maximale ruimte en ondersteuning krijgen om die zorg te leveren die de cliënt wenst.

Onze kernwaarden zijn: deskundig, innovatief, samenwerken en ondernemend.

 

Topaze

Topaze dankt haar naam aan de Topaas; een (half)edelsteen die het in zich heeft om te schitteren mits ze goed wordt geslepen. De slijper vervult in dit proces een belangrijke rol, vergelijkbaar met de rol van de opvoeder of hulpverlener binnen het groeiproces naar zelfstandigheid van de jongere of het kind.

De Topaas is een zonnige steen die je helpt je eigen weg te vinden en te volgen en te vertrouwen op je eigen innerlijke bron aan kennis en wijsheid. Het helpt je doelen stellen en om die doelen te bereiken.

 

Doelgroep

Kind, jongere, ouder of gezin

Je kunt bij ons terecht wanneer je als kind, ouder of gezin problemen ervaart binnen de opvoeding, de gezinssituatie en mogelijk ook daarbuiten. Je kunt hierbij denken aan:

  • gedragsproblemen
  • complexe opgroei problematiek
  • pedagogische onmacht bij ouders voortkomend uit vaardigheidstekorten en/of psychiatrische problematiek
  • echtscheidingsproblematiek waar kinderen bij betrokken zijn.
  • veelvuldig schoolverzuim
  • en alle andere vragen omtrent complexe opvoeding- en opgroeisituaties.

Wij bieden zowel ambulante hulp als verblijf.

 

Huisarts, school, gemeente en collega instanties

Je kunt bij ons terecht voor expertise, advisering, ondersteuning en training.

Wij bieden onze kennis aan om samen het nieuwe zorgmodel in te richten.

 

Hoe kun je hulp krijgen van Topaze?

Je kunt op de volgende manieren bij Topaze terecht komen:

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam)
  • via een verwijzing door de (huis)arts vanaf 2015
  • via een verwijzing door Bureau Jeugdzorg
  • via particuliere inkoop

Mocht je meer willen weten over Topaze, de zorg die we kunnen bieden of heb je een andere vraag: neem dan contact met ons op.
Topaze is HKZ gecertificeerd.