Scholen
Leren en inspireren

Topaze heeft in haar visie en missie staan om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in het (jeugd)zorglandschap, omdat we geloven in de potentie van de jongeren. Dat zij zich in hun eigen systeem en met steun van de juiste omgeving gezond kunnen ontplooien. Het project onderwijs is hier een voorbeeld van.

Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening is nodig. Leerkrachten en onderwijsondersteuners zetten zich elke dag in om voor kwetsbare leerlingen voorwaarden te creƫren die uitval voorkomen. Soms staat (opvoed)problematiek dermate op de voorgrond, dat kinderen in de overleefstand staan en niet tot leren komen. Onderwijs is voor deze jongeren (vrijwel) niet mogelijk en dit gaat ten koste van de reguliere onderwijstaken van leerkrachten en onderwijsondersteuners.
Vanuit onze brede ervaring binnen jeugdhulpverlening en het community based werken biedt Topaze ondersteuning aan scholen, leerlingen en ouders. Vanaf 2019 heeft Topaze ervaring opgedaan en een werkwijze ontwikkeld gericht op de school, de leerling en ouders. Het doel van deze werkwijze kan zijn:

  • Vroegtijdig onderzoeken wat er nodig is aan ondersteuning voor de jongeren, deze ondersteuning vervolgens meteen in te zetten.
  • Het verbinden van de samenwerking tussen ouders, school en hulpverlening.
  • Geven van coaching on the job of training aan zorgadviesteams, docenten en hulpverleners om te komen tot een community waar de jongeren zich kan ontwikkelen.

Inmiddels is de conclusie dat deze intensieve samenwerking heeft geresulteerd in een aantal trajecten waarin Topaze in afstemming met school het verschil heeft kunnen maken. Voor de meeste leerlingen heeft het traject tot ontwikkelingsstappen geleid.

Activiteiten

  • Consultatie en triage voordat jongeren de overstap moeten maken naar speciaal onderwijs. Mogelijk voorkomen van deze overstap
  • Kort-/midden-/ lang gerichte ondersteuning aan leerlingen en ouder(s) en school
  • De ontwikkelingsbehoefte van de jongeren oppakken in eigen netwerk en systeem. Zo normaal als mogelijk en enkel bijzonder indien noodzakelijk
  • Transformatie mogelijk maken, het verbinden van jeugdhulp en onderwijs
  • Borgen en overdraagbaar maken van ontwikkeling van de transformatie tussen jeugdhulp en onderwijs