Intensief Ambulant Gezinsbegeleiding
De kracht van samen

Loopt het even niet lekker in je gezin? En krijg je of krijgen jullie het niet voor elkaar om het gedrag van de kinderen te verbeteren? Dan kan IAG uitkomst bieden. Samen met jullie kijken we graag naar wat er anders kan, maar vooral naar hoe jullie als gezin tot oplossingen kunnen komen samen.

Voor wie?

IAG is een vorm van intensieve ondersteuning in de thuissituatie, voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Vaak zijn er al andere vormen van hulp geweest en heeft dit nog niet gezorgd voor de veranderingen die er nodig zijn. Vragen rondom de opvoedingssituatie staan hierbij centraal: hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat er minder ruzies in huis zijn? Wat is ervoor nodig om te komen tot afspraken waar iedereen zich aan kan en wil houden? Soms zullen andere problemen of vragen (bijvoorbeeld op het gebied van relaties of financiën) verholpen moeten worden, voordat er gewerkt kan worden aan een veranderende gezinssituatie.

Wat is het doel?

Het doel is om de problemen die er spelen op te lossen en de zelfredzaamheid van jullie gezin te vergroten, zodat eventuele toekomstige problemen in je gezin zelf opgelost kunnen worden. Uiteraard staan hierbij de veiligheid en de ontwikkeling van de kind(eren) voorop.

Hoe werkt
gezinsbegeleiding?

IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, wat zijn de krachten en talenten van iedereen? Waarvoor is ondersteuning nodig, welke problemen willen jullie aanpakken? Wie doen er allemaal mee uit het netwerk en wat is er nodig vanuit hulpverlening? Jullie gaan (met ondersteuning vanuit de ambulant hulpverlener) aan de slag met het opstellen van een plan.

Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van wat jullie geleerd hebben. De ambulant hulpverlener sluit daarbij vooral aan bij wat er nodig is, gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten. Telkens op maat, aansluitend bij de kansen en mogelijkheden die er liggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van individuele of gezinsgesprekken, vaardigheidstrainingen en/of (video-)observaties.

Om jullie te helpen, zullen we gemiddeld één keer per week op bezoek komen, afhankelijk van de situatie. Zo kan het in het begin of tijdens vaardigheidstrainingen wat meer zijn en in de afbouwfase een stuk minder. Binnen een half jaar vindt er een evaluatie plaats.

De begeleiding begint met een startgesprek. In dit gesprek kijken we samen naar wat jullie en onze verwachtingen zijn van de gezinsbegeleiding. Ook maken we een inschatting van hoe lang er begeleiding nodig is en wat we daarin met jullie willen bereiken. Als we het daarover eens zijn, prikken we een datum voor de start van de begeleiding.

Wil je meer weten over IAG of heb je praktische vragen rondom de aanmelding, neem dan contact op met ons.