De Kansband:
‘n nieuwe kans binnen handbereik

Kansband maakt mogelijk dat ouders en jongeren weer mogelijkheden zien, waar ze eerder de grip kwijt waren. Kansband is bedoeld om een plaatsing in een (gesloten) instelling te voorkomen of verkorten. Verantwoordelijkheid nemen over de problemen die er spelen en eigenaarschap laten zien over het proces om te komen tot veranderingen staan centraal.

Eigenaar
van je eigen plan

Je maakt samen met je familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst. Een gespecialiseerd ambulant hulpverlener van Topaze faciliteert dit proces. Je bedenkt samen op welke vragen jullie een antwoord zoeken, welke informatie jullie nodig hebben om een goed plan te maken en wie jullie uitnodigen om mee te denken tijdens het netwerkberaad.

De Kansband
in de praktijk

Geplaatst worden in een instelling voor (gesloten) jeugdzorg is een ingrijpende gebeurtenis voor een jongere en zijn omgeving. Voor de jongere betekent het allereerst dat je niet langer in een omgeving bent die voor jou vertrouwd is. Het doet daarnaast iets met je toekomstperspectief (wisselen van school of werk is vaak nodig) maar ook met de positie van je ouders, familie en het netwerk. Leg maar eens uit dat je zoon/dochter gesloten geplaatst is. Daar hebben mensen snel een mening over en die is meestal niet positief.

Doordat je als jongere een andere woonplek krijgt ontstaat er afstand. Terwijl je eigenlijk juist nabijheid nodig hebt om weer vertrouwen te krijgen in elkaar. Kansband maakt mogelijk dat ouders en jongeren weer mogelijkheden zien, waar ze eerder de grip kwijt waren. Kansband is bedoeld om een plaatsing in een (gesloten) instelling te voorkomen of verkorten. Verantwoordelijkheid nemen over de problemen die er spelen en eigenaarschap laten zien over het proces om te komen tot veranderingen staan centraal.

Voorwaarden waaraan jullie plan moet voldoen maak je zelf: wat zijn voor jullie de bodemeisen, wat moet er gaan veranderen, wat is er anders over 3 maanden, wat is er anders over 6 maanden? Ondanks dat Kansband geen strafmaatregel is zoals een enkelband, kan het wel zo zijn dat jeugdbescherming of jeugdreclassering vindt dat de inzet van Kansband nodig is, zij stellen hier dan extra voorwaarden aan waar je plan aan moet voldoen. Dan is je deelname niet helemaal vrijwillig, maar is het zeker nog steeds zo dat het plan wat jij maakt binnen deze voorwaarden, leidend is.

Wat maakt de Kansband
zo uniek?

Kansband biedt je een kans om zelf weer orde op zaken te stellen en samen met je omgeving te leren hoe zaken aan te pakken, successen te vieren en actie te ondernemen als het niet volgens plan verloopt. Kansband is een middel voor jou en je omgeving om zicht te hebben op je ontwikkeling, grip te houden op je dagelijkse routine en het biedt mogelijkheden tot directe feedback als dit nodig is. Als er vanuit jouw plan voor de toekomst specialistische hulp gevraagd wordt, kan deze direct door Topaze worden ingezet.

Het is de ervaring van Topaze dat dat een jongere binnen zijn eigen leefomgeving, met dagelijkse steun van mensen uit zijn netwerk, gezonde keuzes leert maken en succeservaringen heeft bij de verandering van gedrag. Doordat je thuis bent, kun je gewoon de positieve dingen blijven doen die je eerder ook deed en hoeft je geen school, werk of andere zinvolle dagbesteding te missen. Hierdoor raak je niet achterop ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Voor welke
jongeren?

Kansband is bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die in aanmerking (dreigen te) komen voor een plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg. Kansband kan ingezet worden:

  • Om een gesloten plaatsing te voorkomen (bijvoorbeeld middels een voorwaardelijke machtiging);
  • Om een gesloten plaatsing te verkorten (bijvoorbeeld door de machtiging onder voorwaarden te schorsen);
  • Uitstroom vanuit een strafrechtelijk traject.

Kansband kan zowel losstaand als in een arrangement aangeboden worden.