Informatie
voor verwijzers

Topaze is een specialistisch jeugdzorg aanbieder in met name Midden en Oost Brabant. De visie van Topaze is “samen werken aan mogelijkheden”. We geloven sterk in de kracht van het netwerk en doen ons uiterste best de jeugdige, het gezin en het netwerk te betrekken in de hulpverlening waarbij de jeugdige en het gezin zelf regiehouder zijn over hun plan en de uitvoering. Onze specialistische jeugdhulpverleners B en A behandelen en faciliteren met hun kennis en ervaring.

Eigen producten

Topaze voert naast regulier Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening een aantal producten met een specifiek doel, opgebouwd uit wetenschappelijk onderbouwde methodieken en interventies. Lees hier meer informatie over de producten van Topaze.

Ja, ik wil meer weten

Hebt u interesse in de producten van Topaze? Gebruik dan dit formulier om een gratis consult aan te vragen bij één van onze experts.

Contracten

Topaze heeft contracten in de regio’s:

  • Noord Oost Brabant
  • Rioz
  • Meijerijstad
  • Zuid Oost Brabant
  • Samen voor de Jeugd
  • Tien voor de Jeugd
  • West Brabant Oost

Voor Overige gemeenten is zorgverlening mogelijk middels een maatwerkovereenkomst.

Wachtlijsten

Topaze publiceert haar wachtlijsten bij de productomschrijvingen.

Product code PDC gemeente

De producten van Topaze zijn uniek en zijn als zodanig vaak niet herkenbaar in de producten catalogus van een gecontracteerde gemeente. In veel gevallen wordt een meer algemene productcode gebruikt.
Topaze publiceert de productcodes bij de productomschrijvingen. Verwijst u vanuit een niet gecontracteerde gemeente? Dan is een maatwerkovereenkomst zeker een mogelijkheid. Vraag naar de mogelijkheden.