Wil je graag werken bij Topaze en ben jij een persoon die denkt in mogelijkheden? Misschien zijn wij dan wel op zoek naar jou. Ben je geïnteresseerd in een stageplaats dan biedt Topaze je een unieke kans om theorie in praktijk te brengen. Je krijgt bij ons de kans om direct met jongeren aan de slag te gaan en je krijgt hierbij professionele begeleiding.

Werken of stage lopen bij Topaze:

 

Vacature ambulant hulpverlener Topaze

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” staat centraal in ons contact met jongeren en ouders, hoe we met elkaar omgaan binnen Topaze en in de relatie met collega-organisaties.

Als specialistische ambulant hulpverlener bij Topaze werk je bij gezinnen thuis. Ouders hebben complexe conflictueuze opvoedvragen. Daarnaast is er vaak sprake van kind problematiek, bijvoorbeeld ADHD, ASS of hechtingsproblematiek.

Het ambulante werkgebied van Topaze is vooral gericht op de regio de Meijerij en strekt zich verder met name uit over Noordoost en Zuidoost Brabant. We zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende en doortastende ambulant hulpverlener met expertise op het gebied van pedagogische gezinsondersteuning.

Over de functie

Topaze heeft in 2012 de ambulante interventie STOP ontwikkeld. STOP is er voor gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties. STOP is een traject op maat waarin hulpverlening en conflictreductie “hand in hand” gaan in samenwerking met ouders en hun netwerk.

Als ambulant hulpverlener bij Topaze behartig je de diverse belangen waarbij de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. In deze interventie werk je samen met een conflictreductor en ben je complementair aan elkaar. De focus ligt op het werken vanuit sociale netwerkstrategieën.

Wat we vragen

Naast het bieden van ambulante hulp ben je in staat om je kennis aan andere professionals over te brengen in de vorm van training en coaching. Je hebt een proactieve houding en je ziet het als een uitdaging om een positieve impuls te geven aan de nieuwe ontwikkelingen in de transitie van de jeugdzorg!

Wij zijn op zoek naar een collega die beschikt over het volgende:

· HBO + (bv SPH, Pedagogiek)

· Bij voorkeur een afgeronde I.A.G (Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) of soortgelijke opleiding is een pré.

· In bezit van een SKJ-registratie of bereid deze weer op korte termijn te halen.

· In het bezit van een rijbewijs en een auto.

· Praktijkervaring in de (jeugd) hulpverlening/ uitvoering is een pré.

· De competenties samenwerken, deskundig, ondernemend, plannen en organiseren, positioneren, engageren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat wij bieden Topaze biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met onze interne opleidingen. Je leert meer over het werken met sociale netwerkstrategieën of hoe je nog beter omgaat met conflicten.

Salariëring van de functie is conform de cao Jeugdzorg, schaal 9 of bij bijzondere ervaring schaal 10. Bij een fulltime dienstverband loopt deze schaal van 2.503,43 euro bruto per maand tot 4.379,80 euro. Deze cao maakt onder andere gebruik van een 13e maand en een goede pensioenregeling. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met de looptijd van een jaar, met de intentie tot verlenging en

een vast contract. Het minimaal aantal te werken uren is 24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar.

Over Topaze

Topaze is in 2003 opgericht om zorg concreet, werkend vanuit mogelijkheden van de klant en zo normaal als mogelijk bieden. Onze bouwstenen zelfredzaamheid, mogelijkheden en (zelfontplooiing) zitten in de genen van de organisatie en vormen de basis van ons motto ‘samen werken aan mogelijkheden’.

Topaze wil niet alleen maatwerk leveren voor jongeren en ouders, maar ook een speler zijn om voor deze doelgroep innovaties te ontwikkelen en kennis over te dragen naar andere professionals in de jeugdhulpverlening. Topaze wil betekenis geven aan de kanteling die gemaakt moet worden binnen de jeugdhulpverlening van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Wij geloven dat hulpverlening een middel is, zodat anderen hun doel(en) kunnen bereiken. Dit kan alleen succesvol zijn als onze klant regievoerder is en blijft van het eigen plan. Wij maken geen plannen voor onze klanten, maar faciliteren vanuit onze deskundigheid de mogelijkheden om tot een succesvol en duurzaam plan te komen.

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar administratie@topaze-hulp.nl. Mocht je nog vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met Jeroen Slootmans via 06 46274606.

Vacature GZ-Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” staat centraal in ons contact met jongeren en ouders, hoe we met elkaar omgaan binnen Topaze en in de relatie met collega-organisaties. Medewerkers bij Topaze doen dit vanuit eenzelfde ambitie en drive, namelijk maatwerk leveren, opleiding en innovatie op het gebied van jeugdzorg vanuit de gedachten dat ieder mens het recht heeft zich te ontplooien en de plicht heeft om dit aan te gaan. Topaze specialiseert zich op drie pijlers; specialistische jeugdzorg – specifiek aan jongeren en gezinnen met conflictueuze dilemma’s, innovatie op het gebied van deze zorg en geven en ontwikkelen van opleiding aan andere professionals die werkzaam zijn met deze doelgroep. Het werkgebied van Topaze is vooral gericht op de regio de Meijerij en strekt zich verder met name uit over Noordoost en Zuidoost Brabant.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en doortastende gedragswetenschapper die in staat is om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen en deze te onderbouwen.

Over de functie

Je bent ondernemend aangelegd en kunt anticiperen op trends en ontwikkelkansen binnen de Jeugdzorg. Je bent in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodiekontwikkeling. Daarnaast sta je dicht bij de uitvoering en coördineer en coach je medewerkers op casusniveau.

Wat we vragen

Jij bent een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist met kennis van en affiniteit met:

· Conflicten en conflictdynamiek

· Jeugdigen met (ernstige) gedragsproblemen- en stoornissen (externaliserend/

Oppositioneel gedrag, trauma / hechting problematiek)

· Ouders met complexe opvoedproblematiek/vragen

· Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën

Andere kenmerken van jou zijn dat je:

· Lef hebt om de zorg anders in te richten en hier een pioniersrol in te vervullen

· Kennis van en inzicht hebt in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke jeugdbeleid

· In staat bent om op een enthousiaste wijze de organisatie extern en intern te presenteren

· Ervaring en affiniteit hebt met het geven van opleidingen.

Wat we bieden Een uitdagende functie met veel ruimte om, samen enthousiaste en vakkundige Jeugdzorgwerkers, bestaande en nieuw te ontwikkelen hulpverleningsvormen toekomstproof te maken. Wanneer je graag een bijdrage levert aan het nieuw in te richten zorgstelsel door meer te doen en meer te mogen dan wat binnen de gestelde eisen geldt, is dit misschien wel jouw droombaan!

Topaze biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met onze interne opleidingen. Je leert meer over het werken met sociale netwerkstrategieën of hoe je nog beter omgaat met conflicten.

Topaze past de cao jeugdzorg toe.

Over Topaze Topaze is in 2003 opgericht om zorg concreet, werkend vanuit mogelijkheden van de klant en zo normaal als mogelijk bieden. Onze bouwstenen zelfredzaamheid, mogelijkheden en (zelfontplooiing) zitten in de genen van de organisatie en vormen de basis van ons motto ‘samen werken aan mogelijkheden’.

Topaze is volop in ontwikkeling. We werken vanuit een horizontaal organisatiemodel waarbij de uitvoerende teams een hoge mate van taakverantwoordelijkheid hebben. Medewerkers van Topaze zijn innovatief, ondernemend, deskundig en samenwerkend. De teams worden bij de uitvoering van de zorg ondersteund, gefaciliteerd en begeleid. Deze manier van werken vraagt om volharding, lef, vertrouwen hebben in elkaar en ook om een omgeving waarin je mag leren van fouten. Wij zijn allen anders en dit maakt ons samen sterk, omdat we staan voor hetzelfde gedachtegoed.

Topaze wil niet alleen maatwerk leveren voor jongeren en ouders, maar ook een speler zijn om voor deze doelgroep innovaties te ontwikkelen en kennis over te dragen naar andere professionals in de jeugdhulpverlening. Topaze wil betekenis geven aan de kanteling die gemaakt moet worden binnen de jeugdhulpverlening van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Wij geloven dat hulpverlening een middel is, zodat anderen hun doel(en) kunnen bereiken. Dit kan alleen succesvol zijn als onze klant regievoerder is en blijft van het eigen plan. Wij maken geen plannen voor onze klanten, maar faciliteren vanuit onze deskundigheid de mogelijkheden om tot een succesvol en duurzaam plan te komen.

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar administratie@topaze-hulp.nl. Mocht je nog vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met Jeroen Slootmans via 06 46274606.

Vacature gezinshuis Topaze

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop Topaze werkt. Dit doen we met kinderen, jongeren, ouders, het sociaal netwerk, collega organisaties en medewerkers.
We zoeken een ondernemend gezin die in hun eigen huis 1 tot 4 kinderen een thuis bieden waar het veilig en vertrouwd is. Een plek waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en kunnen groeien naar zelfredzaamheid. Een plek waar kinderen en jongeren het gewone leven ervaren en daar waar nodig het gewone leven wordt aangevuld met professioneel opvoeden. Gezinshuisouders leveren een bijdrage aan het succes van het toekomstplan die de kinderen en jongeren samen met hun familie en sociale netwerk maken. In het gezin mogen kinderen en jongeren erbij horen, in het huis, in de familie en in het sociale leven. Het is niet alleen een baan maar ook een manier van leven waarin werk en privé met elkaar mee bewegen.
We vragen van gezinnen:

  • Dat ze voldoende stevig in hun schoenen staan om grenzen te stellen en tegelijkertijd flexibel om
   kunnen gaan met de unieke eigenschappen en behoeften van de kinderen en de jongeren.
  • Dat ze gastvrij zijn in hun uitstraling
  • Dat ze rondom huis of in de buurt een kans bieden aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken en ontplooien.
  • Dat ze zijn ingebed in een breed netwerk (gemeenschap, buurt, sportclub, school, etc)
  • Dat ze bereid zijn samen te werken met de ouders, familie en het sociale netwerk van de kinderen en jongeren vanuit Sociale netwerk strategieën.
  • Dat ze bouwen aan het behouden en uitbreiden van het sociale kapitaal van kinderen en jongeren en de belangrijke mensen om hen heen.
  • Dat ze ervaring hebben in het werken of leven met kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek.
  • Dat ze opvoeders zijn met gezond verstand met aandacht voor het gewone leven, en die bereid zijn samen te werken in een multidisciplinair team om daar waar nodig professioneel op te voeden.
  • Dat ze een MBO+ of HBO werk en/of denk niveau hebben.
   Deze vacature biedt uitdaging en….
  • Salaris en vergoedingen volgens de cao-jeugdzorg, schaal 8.
  • Per jongere die je een thuis biedt ontvang je voor 9 uur per week een dienstverband, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.
  • Deskundigheidsbevordering door middel van training, coaching, intervisie en kennisdeling.
  • Samenwerking in een team van gezinshuisouders, jeugdzorgwerkers en orthopedagoog waar leren van en met elkaar centraal staat.
   De teams van Topaze zijn volop in ontwikkeling om te kunnen werken vanuit een hoge mate van taakverantwoordelijkheid. De verantwoording voor de uitvoering van de zorg en de daarbij horende randvoorwaarden worden door de teams uitgevoerd. De teams worden door de staf ondersteunt, gefaciliteerd, gecoacht en begeleid met als doel om maatwerk en innovatie te kunnen leveren.
   Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met directeur Jeroen Slootmans, Topaze; 073-5432082 

    

   STAGE

Voor een gekoppelde stage is Topaze vanaf februari 2021 op zoek naar 2 voltijd HBO stagiaires, opleiding Pedagogiek of Sociale Studies. Wij zijn op zoek naar een stagiaire voor team kort verblijf en voor team ambulant.

Algemeen:
Het eerste half jaar van de stage als ambulant hulpverlener zal vooral in het teken staan van oriëntatie. Je loopt met alle collega’s in je team mee en je gaat je verdiepen in het bedrijf en de verschillende methodieken, werkwijzen en gespreksmethodes waarmee binnen Topaze gewerkt wordt. Hierbij valt te denken aan ervaringsleren, oplossingsgericht werken, intensief ambulante gezinsbegeleiding en Sociale Netwerk NetwerkStrategieën. Je werkt procesmatig aan jouw stageplan en zult stapsgewijs toewerken naar zelfstandig voeren van hulpverleningsgesprekken onder supervisie van een collega. Ook telefoongesprekken voeren, meelopen met de andere disciplines van Topaze, deelnemen aan vergaderingen casuïstiek, rapporteren en hulpverleningsplannen schrijven, het schrijven van evaluaties en contactjournaals horen bij je taken gedurende jouw stage. Dit alles in je eigen tempo en passend bij jouw persoonlijke leerdoelen.

Team Kort Verblijf:

Specifiek binnen Team Kort Verblijf wordt de focus gelegd op jongeren vanaf 14 jaar. Jongeren die vastgelopen zijn (of dreigen vast te lopen) op meerdere levensgebieden. Verschillende hulpverleningsproducten zijn beschikbaar, samen met de jongeren (en hun systeem) wordt gekeken wat passend en helpend is. Bijvoorbeeld de groene omgeving bij de boer, met het boerengezin als modeling (DOEN), of de inzet van een kansband als middel om vertrouwen op te bouwen.

Team Ambulant:

Binnen Team Ambulant ligt de focus op het bieden van pedagogische gezinsondersteuning. Zowel middels opvoedingsondersteuning (regulier ambulant) als met de interventie methodiek STOP. Je werkzaamheden zijn voor een groot deel gevuld met het werken in gezinnen waar kinderen lijden onder de conflicten die door de ouders gevoerd worden. In deze interventie werk je samen met een mediator/ conflictreductor en zijn de gesprekken vooral met ouders. Er wordt gewerkt vanuit sociale netwerk strategieën en met veiligheidsplannen.

Relevantie informatie:

Gezien de leeftijd en problematiek van onze doelgroep zoeken wij mensen met een stevige persoonlijkheid. Het hebben van een rijbewijs en beschikking over een auto is een vereiste. Je werktijden kunnen variëren op doordeweekse dagen.

Sollicitatieprocedure:

Er kan per direct gesolliciteerd worden. Op 20 november sluit de sollicitatieprocedure. Stuur je (motivatie)brief en CV naar:

team Ambulant: administratie@topaze-hulp.nl ter attentie van Janet Piron

team Kort Verblijf: administratie@topaze-hulp.nl ter attentie van Vera Manders