Wil je graag werken bij Topaze en ben jij een persoon die denkt in mogelijkheden? Misschien zijn wij dan wel op zoek naar jou. Ben je geïnteresseerd in een stageplaats dan biedt Topaze je een unieke kans om theorie in praktijk te brengen. Je krijgt bij ons de kans om direct met jongeren aan de slag te gaan en je krijgt hierbij professionele begeleiding.

Werken of stage lopen bij Topaze:

 

Vacature ambulant hulpverlener Topaze

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” staat centraal in ons contact met jongeren en ouders, hoe we met elkaar omgaan binnen Topaze en in de relatie met collega-organisaties.

Als specialistische ambulant hulpverlener bij Topaze werk je bij gezinnen thuis. Ouders hebben complexe conflictueuze opvoedvragen. Daarnaast is er vaak sprake van kind problematiek, bijvoorbeeld ADHD, ASS of hechtingsproblematiek.

Het ambulante werkgebied van Topaze is vooral gericht op de regio de Meijerij en strekt zich verder met name uit over Noordoost en Zuidoost Brabant. We zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende en doortastende ambulant hulpverlener met expertise op het gebied van pedagogische gezinsondersteuning.

Over de functie

Topaze heeft in 2012 de ambulante interventie STOP ontwikkeld. STOP is er voor gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties. STOP is een traject op maat waarin hulpverlening en conflictreductie “hand in hand” gaan in samenwerking met ouders en hun netwerk.

Als ambulant hulpverlener bij Topaze behartig je de diverse belangen waarbij de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. In deze interventie werk je samen met een conflictreductor en ben je complementair aan elkaar. De focus ligt op het werken vanuit sociale netwerkstrategieën.

Wat we vragen

Naast het bieden van ambulante hulp ben je in staat om je kennis aan andere professionals over te brengen in de vorm van training en coaching. Je hebt een proactieve houding en je ziet het als een uitdaging om een positieve impuls te geven aan de nieuwe ontwikkelingen in de transitie van de jeugdzorg!

Wij zijn op zoek naar een collega die beschikt over het volgende:

· HBO + (bv SPH, Pedagogiek)

· Bij voorkeur een afgeronde I.A.G (Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) of soortgelijke opleiding is een pré.

· In bezit van een SKJ-registratie of bereid deze weer op korte termijn te halen.

· In het bezit van een rijbewijs en een auto.

· Praktijkervaring in de (jeugd) hulpverlening/ uitvoering is een pré.

· De competenties samenwerken, deskundig, ondernemend, plannen en organiseren, positioneren, engageren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat wij bieden Topaze biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met onze interne opleidingen. Je leert meer over het werken met sociale netwerkstrategieën of hoe je nog beter omgaat met conflicten.

Salariëring van de functie is conform de cao Jeugdzorg, schaal 9 of bij bijzondere ervaring schaal 10. Bij een fulltime dienstverband loopt deze schaal van 2.503,43 euro bruto per maand tot 4.379,80 euro. Deze cao maakt onder andere gebruik van een 13e maand en een goede pensioenregeling. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met de looptijd van een jaar, met de intentie tot verlenging en

een vast contract. Het minimaal aantal te werken uren is 24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar.

Over Topaze

Topaze is in 2003 opgericht om zorg concreet, werkend vanuit mogelijkheden van de klant en zo normaal als mogelijk bieden. Onze bouwstenen zelfredzaamheid, mogelijkheden en (zelfontplooiing) zitten in de genen van de organisatie en vormen de basis van ons motto ‘samen werken aan mogelijkheden’.

Topaze wil niet alleen maatwerk leveren voor jongeren en ouders, maar ook een speler zijn om voor deze doelgroep innovaties te ontwikkelen en kennis over te dragen naar andere professionals in de jeugdhulpverlening. Topaze wil betekenis geven aan de kanteling die gemaakt moet worden binnen de jeugdhulpverlening van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Wij geloven dat hulpverlening een middel is, zodat anderen hun doel(en) kunnen bereiken. Dit kan alleen succesvol zijn als onze klant regievoerder is en blijft van het eigen plan. Wij maken geen plannen voor onze klanten, maar faciliteren vanuit onze deskundigheid de mogelijkheden om tot een succesvol en duurzaam plan te komen.

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar administratie@topaze-hulp.nl. Mocht je nog vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met Jeroen Slootmans via 06 46274606.

Vacature GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist

Verbindende en systeemgerichte regiebehandelaar (BIG) gezocht; voor mooie en uitdagende duo-baan!

Jeugdhulp Xtra en Topaze; twee relatief kleine, innovatieve en laagdrempelige zorgaanbieders die elkaar gevonden hebben in hun visie van normaliseren en tegelijkertijd hoogwaardige specialistische zorg aanbieden slaan de handen ineen!

Topaze is groot geworden door specialistische hulp te bieden aan mensen met een hulpvraag vanuit conflictsituaties, veelal binnen een jeugdzorg-context en ontwikkelt interventies die gericht zijn op het – versterken van het – netwerk van gezinnen die vastlopen in de opvoeding.

Jeugdhulp Xtra is groot geworden door specialistische hulp te bieden aan mensen met complexe vraagstukken waarbij de kracht gevonden wordt in systemisch werken, veelal in een jeugd-ggz context.  

Om onze samenwerking te verstevigen bieden we een gedeelde functie voor een BIG geregistreerde regiebehandelaar m/v, met stevige ervaring in de jeugdzorg of jeugd-ggz.

Als vooropleiding/achtergrond zoeken we naar een orthopedagoog-generalist of een GZ-psycholoog.

Binnen de functie zal je een breed scala aan mogelijke casuïstiek geboden worden om in en mee te kunnen werken en van te leren, waaraan je uiteraard ook jouw deskundige bijdrage kan en mag leveren. Je zal ook, zeker door het werken in beide organisaties een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontschotting en transformatie van het jeugdhulpstelsel.

Wil jij een constructieve bijdrage leveren en ambieer je deze sleutelfunctie om niet alleen de zorg van het heden, maar ook die van de toekomst op passende wijze laten plaatsvinden? Voldoe je aan de opleidingscriteria, heb je een stevige achtergrond en sta je ook als persoon stevig in je schoen, durf je buiten de lijntjes te kleuren en heb je geen 9-17 mentaliteit?

Dan bieden wij jou een unieke kans om via een integraal aanbod mooie combinaties te bieden aan onze cliënten en een sterke brug te slaan tussen onze teams. Uren en werktijden in overleg, waarbij een minimum van 16-24 uur wel wenselijk is.

Reacties op deze vacature mogen gemaild worden aan sollicitaties@jeugdhulpxtra.nl ter attentie van Anita van den Broek en/of jeroen@topaze-hulp.nl ter attentie van Jeroen Slootmans.

                                       

 

Vacature gezinshuis Topaze

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop Topaze werkt. Dit doen we met kinderen, jongeren, ouders, het sociaal netwerk, collega organisaties en medewerkers.
We zoeken een ondernemend gezin die in hun eigen huis 1 tot 4 kinderen een thuis bieden waar het veilig en vertrouwd is. Een plek waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en kunnen groeien naar zelfredzaamheid. Een plek waar kinderen en jongeren het gewone leven ervaren en daar waar nodig het gewone leven wordt aangevuld met professioneel opvoeden. Gezinshuisouders leveren een bijdrage aan het succes van het toekomstplan die de kinderen en jongeren samen met hun familie en sociale netwerk maken. In het gezin mogen kinderen en jongeren erbij horen, in het huis, in de familie en in het sociale leven. Het is niet alleen een baan maar ook een manier van leven waarin werk en privé met elkaar mee bewegen.
We vragen van gezinnen:

  • Dat ze voldoende stevig in hun schoenen staan om grenzen te stellen en tegelijkertijd flexibel om
   kunnen gaan met de unieke eigenschappen en behoeften van de kinderen en de jongeren.
  • Dat ze gastvrij zijn in hun uitstraling
  • Dat ze rondom huis of in de buurt een kans bieden aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken en ontplooien.
  • Dat ze zijn ingebed in een breed netwerk (gemeenschap, buurt, sportclub, school, etc)
  • Dat ze bereid zijn samen te werken met de ouders, familie en het sociale netwerk van de kinderen en jongeren vanuit Sociale netwerk strategieën.
  • Dat ze bouwen aan het behouden en uitbreiden van het sociale kapitaal van kinderen en jongeren en de belangrijke mensen om hen heen.
  • Dat ze ervaring hebben in het werken of leven met kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek.
  • Dat ze opvoeders zijn met gezond verstand met aandacht voor het gewone leven, en die bereid zijn samen te werken in een multidisciplinair team om daar waar nodig professioneel op te voeden.
  • Dat ze een MBO+ of HBO werk en/of denk niveau hebben.
   Deze vacature biedt uitdaging en….
  • Salaris en vergoedingen volgens de cao-jeugdzorg, schaal 8.
  • Per jongere die je een thuis biedt ontvang je voor 9 uur per week een dienstverband, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.
  • Deskundigheidsbevordering door middel van training, coaching, intervisie en kennisdeling.
  • Samenwerking in een team van gezinshuisouders, jeugdzorgwerkers en orthopedagoog waar leren van en met elkaar centraal staat.
   De teams van Topaze zijn volop in ontwikkeling om te kunnen werken vanuit een hoge mate van taakverantwoordelijkheid. De verantwoording voor de uitvoering van de zorg en de daarbij horende randvoorwaarden worden door de teams uitgevoerd. De teams worden door de staf ondersteunt, gefaciliteerd, gecoacht en begeleid met als doel om maatwerk en innovatie te kunnen leveren.
   Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met directeur Jeroen Slootmans, Topaze; 073-5432082