Wil je graag werken bij Topaze en ben jij een persoon die denkt in mogelijkheden? Misschien zijn wij dan wel op zoek naar jou. Ben je geïnteresseerd in een stageplaats dan biedt Topaze je een unieke kans om theorie in praktijk te brengen. Je krijgt bij ons de kans om direct met jongeren aan de slag te gaan en je krijgt hierbij professionele begeleiding.

Werken of stage lopen bij Topaze:

VACATURE

Vacature GZ-Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist

Meer weten hierover????

lees de tekst op

https://www.brabantzorg.net/organisaties/topaze/locaties/hoofdkantoor/vacatures/40655/gz-psycholoog-orthopedagoog-generalist?functiecategorie=overig&opleiding=wo&werkveld=jeugdzorg&regio=5482

Vacature ambulant hulpverlener Topaze

Topaze heeft de ambulante interventie STOP ontwikkeld en is hiervoor op zoek naar een enthousiaste, ondernemende en doortastende ambulant hulpverlener met expertise op het gebied van pedagogische gezinsondersteuning. Je werkzaamheden zijn voor een groot deel gevuld met het werken in gezinnen waar kinderen lijden onder de conflicten die door de ouders gevoerd worden. Je deinst niet terug wanneer er heftige conflicten spelen en kunt in deze diverse belangen bedienen in het belang van de veiligheid voor de desbetreffende kinderen. In deze interventie werk je samen met een mediator / conflictreductor en ben je complementair aan elkaar. Er wordt gewerkt met regiefunctie, vanuit sociale netwerk strategieën en met veiligheidsplannen.

Naast het bieden van ambulante hulp ben je in staat om je kennis aan andere professionals over te brengen in de vorm van training en coaching. Je hebt een proactieve en innovatieve houding en je ziet het als een uitdaging om een positieve impuls te geven aan de nieuwe ontwikkelingen in de transitie van de jeugdzorg!

Tevens vragen wij:

 • HBO + (bv SPH, Pedagogiek) en een afgeronde I.A.G ( Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) of soortgelijke opleiding.
 • In het bezit van een rijbewijs en een auto.
 • praktijkervaring in de (jeugd) hulpverlening / uitvoering en een breed netwerk van contacten in het veld.
 • Kennis van opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingspsychologie
 • Oplossings- en systeemgericht kunnen werken
 • Expertise op het gebied van vechtscheiding en/of mediation
 • Kennis van het werken met Signs of Safety.
 • Kennis van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategie
 • Flexibel inzetbaar en incidenteel bereid om onregelmatig te werken.
 • Competenties: samenwerkend, innovatief, deskundig, ondernemend, plannen en organiseren, positioneren en engageren, communiceren ( mondeling en schriftelijk)
 • Een SKJ registratie.

Wat wij bieden:
Salariëring conform de cao Jeugdzorg, schaal 9 of bij bijzondere ervaring schaal 10. Bij een fulltime dienstverband loopt deze schaal van 2.503,43 euro bruto per maand tot 4.379,80 euro. Deze cao maakt onder andere gebruik van een 13e maand en een goede pensioenregeling.

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop de organisatie opereert, zowel richting de klant, collega-organisaties als medewerkers.

De teams van Topaze zijn volop in ontwikkeling om te kunnen werken vanuit een hoge mate van taakverantwoordelijkheid. De verantwoording voor de uitvoering van de zorg en de daarbij horende randvoorwaarden worden waar het kan in overleg bij de teams gelaten. Daarnaast heeft Topaze een staf. Deze staf ondersteunt, faciliteert, begeleidt of stuurt de teams met als doel maatwerk en innovatie te kunnen leveren. Het ambulante werkgebied is vooral gericht op de regio de Meijerij en strekt zich verder met name uit over Noordoost en Zuidoost Brabant. Afhankelijk van uw ambities zijn er naast het bieden van uitvoerende hulpverlening, mogelijkheden te onderzoeken voor het geven van opleidingen of het leveren van een actieve bijdrage in de innovaties welke Topaze levert.
Interesse?
Als je interesse hebt stuur dan je brief en CV naar: administratie@topaze-hulp.nl
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met de looptijd van een jaar. De intentie is er echter om tot voortzetting van het dienstverband te komen. Het minimaal aantal te werken uren is 24 uur per week. Meer uren zijn bespreekbaar. Mocht je nog vragen hebben over de vacature neem dan contact op met Jeroen Slootmans, 06 46274606.

Vacature gezinshuis Topaze

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop Topaze werkt. Dit doen we met kinderen, jongeren, ouders, het sociaal netwerk, collega organisaties en medewerkers.
We zoeken een ondernemend gezin die in hun eigen huis 1 tot 4 kinderen een thuis bieden waar het veilig en vertrouwd is. Een plek waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en kunnen groeien naar zelfredzaamheid. Een plek waar kinderen en jongeren het gewone leven ervaren en daar waar nodig het gewone leven wordt aangevuld met professioneel opvoeden. Gezinshuisouders leveren een bijdrage aan het succes van het toekomstplan die de kinderen en jongeren samen met hun familie en sociale netwerk maken. In het gezin mogen kinderen en jongeren erbij horen, in het huis, in de familie en in het sociale leven. Het is niet alleen een baan maar ook een manier van leven waarin werk en privé met elkaar mee bewegen.
We vragen van gezinnen:

  • Dat ze voldoende stevig in hun schoenen staan om grenzen te stellen en tegelijkertijd flexibel om
   kunnen gaan met de unieke eigenschappen en behoeften van de kinderen en de jongeren.
  • Dat ze gastvrij zijn in hun uitstraling
  • Dat ze rondom huis of in de buurt een kans bieden aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken en ontplooien.
  • Dat ze zijn ingebed in een breed netwerk (gemeenschap, buurt, sportclub, school, etc)
  • Dat ze bereid zijn samen te werken met de ouders, familie en het sociale netwerk van de kinderen en jongeren vanuit Sociale netwerk strategieën.
  • Dat ze bouwen aan het behouden en uitbreiden van het sociale kapitaal van kinderen en jongeren en de belangrijke mensen om hen heen.
  • Dat ze ervaring hebben in het werken of leven met kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek.
  • Dat ze opvoeders zijn met gezond verstand met aandacht voor het gewone leven, en die bereid zijn samen te werken in een multidisciplinair team om daar waar nodig professioneel op te voeden.
  • Dat ze een MBO+ of HBO werk en/of denk niveau hebben.
   Deze vacature biedt uitdaging en….
  • Salaris en vergoedingen volgens de cao-jeugdzorg, schaal 8.
  • Per jongere die je een thuis biedt ontvang je voor 9 uur per week een dienstverband, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.
  • Deskundigheidsbevordering door middel van training, coaching, intervisie en kennisdeling.
  • Samenwerking in een team van gezinshuisouders, jeugdzorgwerkers en orthopedagoog waar leren van en met elkaar centraal staat.
   De teams van Topaze zijn volop in ontwikkeling om te kunnen werken vanuit een hoge mate van taakverantwoordelijkheid. De verantwoording voor de uitvoering van de zorg en de daarbij horende randvoorwaarden worden door de teams uitgevoerd. De teams worden door de staf ondersteunt, gefaciliteerd, gecoacht en begeleid met als doel om maatwerk en innovatie te kunnen leveren.
   Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met directeur Jeroen Slootmans, Topaze; 073-5432082 

   STAGE

Op dit moment hebben we geen vacatures voor stages.