Uit elkaar gaan is ingrijpend; voor ouders, de kinderen en hun netwerk. STOP is er voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten en die graag hun energie weer op het ouderschap willen leggen.

Starten met STOP; “Zelf aan de slag”

Emoties kunnen hoog oplopen, tijdens of na een scheiding. Onbegrip, frustratie, boosheid zijn enkele voorbeelden. Niet alleen ouders hebben er last van, maar ook kinderen zijn de dupe. De strijd tussen ouders staat, vaak onbewust, zodanig op de voorgrond dat het ouders onvoldoende lukt om er op een goede manier voor hun kinderen te zijn in deze ingrijpende  veranderende situatie. Hierdoor kunnen kinderen uit balans raken en dreigt hun ontwikkeling in de knel te komen.  Dit kan zich op allerlei manieren uiten omdat elk kind anders is. Gedrag dat we vaak tegen komen is:  afnemende schoolprestaties, veel strijd en ruzie met het kind binnen het gezin of met vriendjes,  vermindering van de band met de ouders, slaapproblemen, bedplassen, somber of teruggetrokken gedrag en heftige boosheid.

 

Wat biedt STOP?

STOP biedt ouders de mogelijkheid om actief en gericht aan de slag te gaan om hun situatie te veranderen tot conflictbestendig ouderschap. In onze werkwijze combineren we conflictexpertise met specialistische pedagogische hulpverlening en werken we samen met het sociaal netwerk van ouders en kind. Wanneer ouders in hun gescheiden ouderschap met elkaar afspraken kunnen maken over de zorg voor en omgang met hun kinderen, krijgen ze ruimte hun opvoedtaken vorm te geven in de nieuwe situatie. Hierdoor ontstaat voor de kinderen weer de ruimte om te groeien en zich gezond te ontwikkelen.
“Na een scheiding ben je geen partners meer, maar blijf je wel samen de ouders van je kind”. Dit vraagt om een transformatie van gezamenlijk- naar gescheiden ouderschap.

 

Voor wie is STOP?
STOP is er voor gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties waarvan ouders uiteindelijk weer samen ouder willen zijn voor hun kinderen.
Hoe werkt STOP?
STOP is een traject op maat waarin hulpverlening en conflictreductie “hand in hand” gaan in samenwerking met ouders en hun netwerk.
Dit verloopt in drie fases:

  • Na de aanmelding worden beide ouders en verwijzer uitgenodigd voor een startgesprek. Hierin wordt een koers uitgezet: wat is nu echt nodig is om tot een goed actieplan te komen? Er worden afspraken gemaakt over wat ouders willen bereiken en wat de verwachtingen en afspraken zijn in de samenwerking. Ieder traject kan er dus anders uit gaan zien. Uitgangspunt is dat ouders in deze fase gezamenlijk commitment ontwikkelen op hoe “zelf aan de slag” te gaan.
  • Fase twee is altijd maatwerk. Soms is het helpend om te starten met het optekenen van ieders verhaal en alle perspectieven met elkaar te verbinden. Een andere keer zal er gestart worden met conflictreductie of wordt een combinatie van beiden gekozen.
  • In de derde fase, als de relatie conflictbestendig is, is er bij ouders weer meer ruimte om hun kinderen te begeleiden in hun ontwikkeltaken. Ouders zien in deze fase vaak al directe positieve invloed op het gedrag van de kinderen. Nu is het tijd om actief aan de slag te gaan met de opvoedvragen die er nog zijn. Ook kunnen ouders gaan kijken wat hun kind nodig heeft om de scheiding te verwerken. Familie, vrienden en kennissen zijn belangrijk in ons leven, ouderschap en opvoeding. Het zijn steunfiguren. Daar waar het mogelijk is worden zij uitgenodigd om mee te denken met de ouders en de kinderen over de zorgen, de wensen en de oplossingen voor de situatie.Het volledige traject heeft een gemiddelde duur van 9 maanden tot 1 jaar.
   *STOP is ontwikkeld door Topaze i.s.m. BasculeGroep en wordt uitgevoerd door Topaze.

   Doelen binnen STOP?

    

  • Ouders leren conflictbestendige communicatie te hebben, om te komen tot individueel gescheiden ouderschap.
  • Kinderen ontwikkelen zich optimaal, in relatie met beide ouders.
  • Het sociaal netwerk ondersteunt de verbinding tussen het kind en beide ouders.

   Veel gestelde vragen?

   1.Hebben jullie een wachtlijst? 

  • Ja, wij hebben op dit moment helaas een wachtlijst. Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze administratie via 073 5432082.
   2. Hoe kan ik me aanmelden?
   Aanmelding moet altijd gebeuren via een wettelijke verwijzer. Zie kopje aanmelden & contact. De verwijzer stuurt een bepaling waarop wij een beschikking ontvangen van de Gemeente. Het moment waarop de beschikking binnen is, is het moment waarop je officieel bent aangemeld.
   3. Wanneer kunnen we starten?

Nadat uw aanmelding compleet is, vindt het startgesprek plaats. Wanner er sprake is van een wachttijd (zie 1) zullen wij u hierover berichten.

4. Wat te doen met lopende juridische procedures?

 

Ouders moeten de bereidheid hebben om deze tijdens STOP “on hold” te zetten. Juridische procedures gaan over bewijsvoering. Wij willen faciliteren in een constructieve manier van omgaan met elkaar, als ouders van jullie kind(eren).
5. Wij hebben al eerder mediation gehad. Wat is het verschil met de conflictexpert van STOP?

 

Mediation is vaak gericht op het maken van afspraken en het realiseren van een ouderschapsplan. Conflictexpertise binnen STOP is gericht op het werken aan conflictbestendigheid en samenwerken als gescheiden ouders van jullie kind(eren).
6. Werken jullie binnen STOP ook met de kinderen?

 

Ja, wij werken ook met de kinderen. Vanuit onze visie gaan we echter eerst aan de slag met ouders. Wanneer het conflict niet meer op de voorgrond staat, kunnen ouders met een zogenaamd ‘kalm brein’ kijken naar wat hun kind nodig heeft.
7. Waarom werken jullie ook met familie en het sociaal netwerk?

 

Familie, vrienden en kennissen zijn belangrijk in ons leven, ouderschap en opvoeding. Het zijn steunfiguren. Bij een scheiding zie je vaak dat ook zij partij (moeten) kiezen. Dit kan een positieve of negatieve uitwerking hebben op de situatie. Maar ze zijn belangrijk en onderdeel van de oplossing van het conflict. De kracht van het sociale netwerk willen we zo optimaal gebruiken zodat STOP een duurzaam effect heeft. Daar waar het mogelijk is worden zij uitgenodigd om mee te denken met de ouders en de kinderen over de zorgen, de wensen en de oplossingen voor de situatie.
8. Wat zijn de kosten?

 

Bij een verwijzing van één van onderstaande verwijzers worden de kosten van STOP vergoed.

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze en Bascule?

   • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
   • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
   • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.
   • via particuliere inkoop

Let op: Naast een verwijzing hebben wij ook aanvullende persoonsgegevens nodig. Deze kun je invullen via de pagina aanmelden & contact. Zodra wij een verwijzing en de aanvullende persoonsgegevens hebben ontvangen, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging van de aanmelding.

 

Hoe wordt het vergoed?
Als je een verwijzing hebt van één van bovenstaande instanties wordt de hulp vergoed.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen met kantoor 073-5432082 of via mail; aanmeldingen@topaze-hulp.nl