“Soms is het nodig om afstand te nemen van je omgeving om tot verandering in je leven te kunnen komen.” Lees hoe een nieuwe omgeving met nieuwe uitdagingen levensveranderend kan zijn.

Zelf bouwen aan een nieuwe toekomst

Wanneer reguliere hulpverlening onvoldoende helpt en je thuis niet verder komt, is het soms goed om afstand te nemen. Afstand van elkaar, van vrienden, van je dagelijkse problemen. Niet in een instelling of kliniek, maar buiten in de natuur, bij de boer. Daar kom je tot rust én is het stevig doorwerken. Daar ontdek je door je dagelijks werk, waar je talenten liggen. Daar werk je aan jezelf, krijg je structuur, verleg je grenzen, ervaar je successen en ontstaat er een nieuw toekomstperspectief.

 

Het Project Ervarend Leren DOEN

DOEN (doorzetten, Overwinnen, Ervaren, Nieuwe kans) is een doorontwikkeling van PEL (Project Ervaren Leren) en geeft een jongere weer perspectief voor de toekomst. In een individueel traject van 180 dagen maakt de jongere een transformatie door, doet succeservaring op, leert nieuwe vaardigheden, bouwt zelfvertrouwen op en ontdekt zijn of haar talenten. Hij of zij gaan aan de slag in een gezonde, groene, agrarische omgeving en krijgt weer grip op de toekomst. Veranderen en opnieuw koers bepalen doet de jongere echter niet alleen. Samen met ouders, familie en vrienden gaat de jongere, met ondersteuning vanuit Topaze, een plan maken voor de toekomst na DOEN!

 

Voor wie is DOEN?

 • Voor jongeren (vanaf 14 t/m 23 jaar) die vastlopen thuis, op school en in hun vrije tijd en waar een negatieve spiraal aan problemen zich voordoet.
 • Deze spiraal lijkt moeilijk te stoppen waardoor een crisis of een (gesloten) uithuisplaatsing dreigt.
 • Voor wie reguliere hulpverlening niet biedt wat zij nodig hebben.
 • Voor jongeren en ouders die toe zijn aan een nieuw perspectief.
 • Voor ouders die écht iets anders willen voor hun kind.

 

Aan de slag

De wekker gaat en je hoort je naam roepen. “Hup, we moeten aan het werk!”. Samen met de boer ga je aan de slag. Je werkt, verzorgt, ontdekt en leert. De boer en zijn bedrijf bieden je op dit moment precies wat jij nodig hebt: regelmaat, verantwoordelijkheid en iemand die jou zo nu en dan weet te motiveren, stimuleren en activeren.

 

Ervarend leren

Tijdens het werken kom je erachter waar jouw interesses liggen. Je krijgt de kans om te kijken, leren en ontdekken. Waar liggen jouw talenten? Wat vind je leuk of juist niet leuk? En wat wil je in de toekomst gaan doen? Er groeit meer zelfvertrouwen en er ontstaat rust in je hoofd. Je krijgt tijd en ruimte om de gedachten die je al maandenlang bezig houden te onderzoeken. Dat is eng en confronterend, maar tegelijkertijd ook wel fijn. Twee keer per week krijg je bezoek van jouw begeleider. Samen bespreek je hoe het gaat en wat je ervaart. Vervolgens krijg je passende huiswerkopdrachten die aansluiten bij het ervarend leren.

 

Opnieuw samen jouw koers bepalen

Thuis staan de ontwikkelingen ook niet stil. Veranderen en opnieuw koers bepalen doe je namelijk niet alleen, maar juist in verbinding met de mensen om je heen (je gezin, vrienden, kennissen of buren). Samen met hen ga je een plan maken voor de toekomst. De inhoud en strategie daarvan bepalen jullie zelf. Om dat goed te kunnen doen, zal de ambulant hulpverlener jullie ondersteunen in de te nemen stappen. Het toekomstplan vormt een goede basis voor je leven na DOEN. Naast het traject op de boerderij volg je ook een training sociale vaardigheden en gaan je ouders aan de slag tijdens een oudertraining.

 

Waar verblijf je?

Tijdens traject DOEN woon je zes maanden op de boerderij. Daardoor kun je afstand nemen van je thuissituatie, maar raak je niet afgesloten van de bewoonde wereld. Je gaat dagelijks met de boer aan het werk. Dat schept een band en het contact is heel oprecht. Je eet met het gezin mee en soms kook je zelf. Daarnaast heb je voldoende eigen ruimte en privacy. Slapen doe je bijvoorbeeld in je eigen woonunit op de boerderij. Het contact met thuis wordt in fases opgebouwd.

 

Hoe is DOEN opgebouwd?

DOEN duurt in totaal 180 dagen. Je start met een individuele survival van drie dagen. Daar ga je de eerste uitdagingen aan, doe je succeservaringen op en verleg je grenzen. Je ontdekt meteen dat je meer kunt dan je van te voren had gedacht. Daarna doorloop je in 177 dagen vier fases. De eerste twee fases staan in het teken van rust, ritme opbouwen, ervaringen op doen door het werk bij de boer, doorzetten en overwinnen. De laatste twee fases zijn gericht op nieuwe kansen en koers bepalen. Je werkt gericht aan je doelen, focust op je interesses en talenten en op je periode na DOEN. Je legt de basis voor een frisse start en een goede overgang naar je nieuwe leven. Na de afsluiting van de vierde fase ontvang je mogelijk (maximaal) een half jaar begeleiding en ondersteuning in je thuissituatie.

 

Wat is het resultaat van deze aanpak?

Je voelt dat je verandert, zowel innerlijk als uiterlijk. Niet alleen groeit je bewustwording, maar ook je houding, de blik in je ogen en je uitstraling veranderen. Je ontdekt een perspectief dat bij jou past, hebt weer grip op je leven, maakt je eigen keuzes en creëert je eigen succes. Samen met je omgeving kun je de toekomst weer aan.

 

Ervaringen van anderen

Wil je horen hoe andere jongeren en/of ouders het project hebben ervaren, klik dan op de videotestimonials op deze pagina in de rechterkolom.

 

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze?

Topaze levert specialistische jeugdzorg waarvoor een verwijzing nodig. DOEN wordt vergoed bij een erkende verwijzing. Je kunt contact met ons opnemen om al in een beginstadium samen te werken of mee te denken om een verwijzing tot stand te brengen.

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
  • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.
  • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
  • via particuliere inkoop

 

Verloop aanmelding
Als wij een verwijzing hebben ontvangen komt je bij ons op de wachtlijst en ontvang je van ons een brief dat deze in goede orde ontvangen is. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken wordt je gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaande aan dat kennismakingsgesprek wordt er een gevraagd of je een brief wil schrijven waarin je jezelf voorstelt.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen met kantoor 073-5432082 of per mail; welkom@topaze-hulp.nl