Geplaatst worden in een instelling voor jeugdzorg of gedetineerd raken is een ingrijpende gebeurtenis voor een jongere en zijn omgeving. Niet alleen de jongere, maar vaak worden ook ouders en omgeving onbedoeld veroordeeld. Dit heeft invloed op het heden en de toekomst van een jongere en op de gezagspositie van ouders.

Wees eigenaar van je eigen plan

Project kansband staat voor een kans voor jongeren om een plaatsing in een gesloten instelling of detentie te verkorten of te voorkomen. Topaze ontwikkelde deze werkwijze samen met SoNeStra. Project Kansband faciliteert ouders en jongere om zich te herpositioneren op het gebied van pedagogische taken, op individueel vlak en in de maatschappelijke context. Eigen kracht en regie over het eigen leven staan centraal. De jongere krijgt de mogelijkheid om samen met zijn familie en sociaal netwerk een actieplan te maken waarin zij afspreken hoe de jongeren zich aan de opgelegde voorwaarden houdt en hoe de jongere zijn leven weer op de rit krijgt. De jongere werkt vervolgens samen met zijn familie en sociaal netwerk aan de uitvoering van het actieplan. Een kansband met GPS volgt de jongere als stimulans om te doen wat afgesproken.

 

Hoe werkt de Kansband?

De jongere maakt met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst. Een ambulant hulpverlener van Topaze faciliteert dit proces. De jongere bedenkt samen met zijn supporters op welke vragen zij een antwoord zoeken, welke informatie zij nodig hebben om een goed plan te maken en wie zij uitnodigen om mee te denken. Tot de informatie behoort altijd de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen (piketpaaltjes) en de kansen en mogelijkheden van de kansband. Tijdens een beraad bedenken de genodigden bij iedere vraag: Hoe gaan wij dit aanpakken?; Wat moet er dan gebeuren?; Wat doet de jongere zelf en wat kunnen en willen anderen hierin betekenen? En welke bijdrage vragen wij van professionals om een succes van ons plan te maken?

 

Bij aanvang van het project of op het moment dat het plan van de jongere en zijn netwerk klaar is voor uitvoering, wordt de kansband bevestigd. Dit laatste is het geval bij terugkeer naar huis vanuit een gesloten plaatsing. Via een GPS-systeem volgen één of twee personen uit zijn familie of sociaal netwerk de jongere. In het actieplan staan afspraken hoe de jongere zich aan de voorwaarden houdt en zijn leven weer op de rit kan krijgen. Bijvoorbeeld waar hij zich bevindt, met wie hij welke acties onderneemt, wat te doen bij het niet nakomen van de afspraken en wie de jongere via het GPS-systeem volgen.

 

De kansband is een pedagogisch middel. Het biedt de jongere een kans om zelf weer orde op zaken te stellen en met zijn omgeving te leren hoe zaken aan te pakken, successen te vieren en actie te ondernemen als het niet volgens plan verloopt. De kansband geeft continu zicht op de ontwikkeling van de jongere, grip op de dagelijkse routine en mogelijkheden tot directe feedback. Daar waar specialistische hulp gevraagd wordt vanuit hun plan kan deze direct door Topaze worden ingezet. De ervaring leert dat een jongere binnen zijn eigen leefomgeving, met dagelijkse steun van mensen uit zijn netwerk, gezonde keuzes leert maken en succeservaringen heeft bij verandering van gedrag. Doordat de jongere thuis is, neemt hij deel aan het leven van alledag en hoeft geen school, werk of andere zinvolle dagbesteding te missen.

 

Voor welke jongeren?

De kansband is bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die in aanmerking (dreigen te) komen voor een plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg. Project Kansband kan ingezet worden:

  • om een gesloten plaatsing te voorkomen (bijvoorbeeld middels een voorwaardelijke machtiging);
  • om een gesloten plaatsing te verkorten (bijvoorbeeld de machtiging te schorsen);
  • Uitstroom van een strafrechtelijk traject.

Project Kansband kan zowel losstaand als in een arrangement aangeboden worden.

 

Wat maakt Project Kansband uniek?

  • Ouders en jongere zijn eigenaar van hun eigen plan voor de toekomst.
  • Eigenaarschap vergroot de verantwoordelijkheid om je aan de gemaakte afspraken te houden. Dit geldt voor zowel ouders als voor de jongere.
  • Het zet ouders en jongere vanaf het eerste moment weer in hun kracht.

Wat het project kansband verder uniek maakt leggen we uit in onderstaande video’s.

 

 

Uitvoering Project Kansband

Topaze voert Project Kansband uit in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In andere provincies kunnen wij de complete werkwijze inclusief materiaal implementeren en ondersteunen.

 

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp van Topaze krijgen?

  • Via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin/Basisteam)
  • Via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling of kinderrechter
  • Via een verwijzing door de huisarts, jeugdarts en/of medisch specialist
  • Via een verwijzing van Veilig Thuis.

Je kunt contact met ons opnemen om al in een beginstadium samen te werken of mee te denken om een verwijzing tot stand te brengen.

 

Hoe wordt het vergoed?

Wanneer je een verwijzing hebt van één van bovenstaande instanties, wordt de hulp vergoed.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Topaze op 073-5432082 of via mail: welkom@topaze-hulp.nl