Loopt het niet lekker in je gezin? En krijg je of krijgen jullie het niet voor elkaar om het gedrag van je kinderen te verbeteren? Dan kan gezinsbegeleiding uitkomst bieden. Samen met jou kijken we graag naar wat en hoe het beter kan.

Tijdelijke hulp in je gezin

Voor wie?
Gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met (thuiswonende) kinderen tot achttien jaar, waarbij ander gedrag van één of meerdere kinderen gewenst is. Vragen rondom de opvoedingssituatie staan hierbij centraal. Soms zullen andere problemen of vragen (bijvoorbeeld op het gebied van relaties of financiën) verholpen moeten worden, voordat er gewerkt kan worden aan een veranderende gezinssituatie.

 

Wat is het doel?
Het doel van gezinsbegeleiding is om de problemen die er spelen op te lossen en de zelfredzaamheid van je gezin te vergroten, zodat eventuele toekomstige problemen in je gezin zelf opgelost kunnen worden. Uiteraard staan hierbij de veiligheid en de ontwikkeling van je kind(eren) voorop.

 

Hoe werkt het?
Samen met je gezin kijken we naar wat nuttig is om te veranderen binnen de huidige gezinssituatie. We kijken naar problemen die er spelen en hoe problemen in het verleden aangepakt zijn. Zo komen we, binnen zes weken na aanvang, samen tot een op maat gemaakt werkplan. Hierin staan jullie ervaringen en wensen beschreven, evenals de doelen waar we naartoe gaan werken en hoe we dat gaan doen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van (al dan niet individuele) gesprekken, vaardigheidstrainingen en/of (video-)observaties. Om jullie te helpen, zullen we gemiddeld een keer per week bij je op bezoek komen, afhankelijk van de situatie. Zo kan het in het begin of tijdens vaardigheidstrainingen wat meer zijn en in de afbouwfase een stuk minder. Binnen een half jaar vindt er, zowel schriftelijk als mondeling, een evaluatie plaats.

 

Het kennismakingsgesprek
In dit gesprek kijken we samen naar wat de jullie en onze verwachtingen zijn van de gezinsbegeleiding. Ook maken we een inschatting van hoe lang er begeleiding nodig is en wat we daarin met jullie willen bereiken. Als we het daarover eens zijn, prikken we een datum voor de start van de begeleiding.

 

Vragen
Wil je meer weten over gezinsbegeleiding of heb je praktische of dringende vragen in de periode dat je op hulp wacht, neem dan contact op met ons.

 

Aanmelden

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze?

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
  • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
  • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.
  • via particuliere inkoop

Verloop aanmelding
Als wij een verwijzing hebben ontvangen kom je bij ons op de wachtlijst en ontvang je van ons een brief dat de deze in goede orde ontvangen is. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken wordt je gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Hoe wordt het vergoed?
Als je een verwijzing hebt van één van bovenstaande instanties wordt de hulp vergoed.

 

Vragen
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen met kantoor 073-5432082 of via mail; aanmeldingen@topaze-hulp.nl