Wat als je op kamers wil, maar je bent er nog niet helemaal klaar voor? De één leert vanuit thuis om gaandeweg zelfstandig te wonen, de ander heeft daar een andere weg voor nodig. Op eigen benen leren staan kan via zelfstandigheidstraining van Topaze.

Gefaseerde zelfstandigheidstraining

 

Zelfstandigheidstraining kan een jongere ondersteunen om binnen een half jaar tot een jaar zelfstandig te wonen. Eigen kracht en regie over het eigen leven staan centraal. De jongere krijgt de mogelijkheid om samen met zijn familie en sociaal netwerk een plan te maken over hoe hij zelfstandig gaat wonen. De jongere werkt samen met zijn familie en sociaal netwerk aan de uitvoering van dit plan. Bij de uitvoering van het plan kan het zijn dat een jongere al beschikt over een eigen woonruimte, of gebruik maakt van een woonruimte van Topaze. Een woonruimte van Topaze kan een kamer zijn in een appartement in Den Bosch of een woonruimte op een boerderij.
De ambulant hulpverlener faciliteert het maken van een plan door de jongere en zijn netwerk  en daarnaast begeleidt hij de jongere in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn oom zelfstandig te kunnen wonen.

 

Hoe werkt het?
De jongere maakt met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst. Een ambulant hulpverlener van Topaze faciliteert dit proces. Tijdens het netwerkberaad bedenken ouders en jongere met hun netwerk bij iedere vraag: Hoe gaan wij dit aanpakken?; Wat moet er  gebeuren?; Wat doet de jongere zelf en wat kunnen en willen anderen hierin betekenen? En welke bijdrage vragen wij van professionals om een succes van ons plan te maken?
De afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in  een plan voor de toekomst en vormen de basis voor de zelfstandigheidstraining. Tijdens de vaste begeleidingsmomenten werkt de ambulant hulpverlener samen met de jongere aan het leren van vaardigheden en competenties die uit het plan voortkomen.

 

Na afloop hebben jongere en ouders het volgende bereikt:

 • De jongere heeft toekomstperspectief op het gebied van wonen, dag- en vrije tijdsbesteding.
 • De jongere beschikt over competenties passend bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden.
 • De ouder-kind relatie is in balans.
 • Ouders hebben vorm gegeven aan de nieuwe ouderrol passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere.
 • De jongere heeft een (sociaal) netwerk dat hem/haar ondersteund.

 

Voor welke jongeren?
De zelfstandigheidstraining is voor jongeren vanaf circa 17 jaar die aan de slag willen met het maken van een plan voor de toekomst om zelfstandig te kunnen gaan wonen en hierbij nog ondersteuning nodig hebben.  Het betreft voornamelijk jongeren die doorstromen vanuit een ander hulpverleningstraject zoals Project Ervarend Leren of gezinshuis.

 

Maatwerk en gecombineerde trajecten?
Naast bovengenoemd traject is het mogelijk een aangepast traject te maken. Hierbij kan gedacht worden op het moment dat een jongere nog te jong is voor een zelfstandigheidstraining of nog meer ondersteuning nodig heeft. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een combinatie tussen PEL en gefaseerd zelfstandig wonen. Wil je hierin de mogelijkheden bespreken neem dan contact met ons op.

 

Aanmelden

 

Hoe aan te melden voor Zelfstandigheidstraining?

  • via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam/wijkteam)
  • via een verwijzing door een gecertificeerde jeugdinstelling
  • via een ondertekende verwijzing door de (huis)arts op naam van het kind(eren) waarmee wij een toegang tot zorg kunnen aanvragen.
  • via particuliere inkoop

 

Neem gerust contact met ons op om al in een vroeg stadium samen te werken of mee te denken in een (mogelijke) aanmelding.

 

Verloop aanmelding
Als wij een verwijzing hebben ontvang je van ons een brief dat deze in goede orde ontvangen is. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken wordt je gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Hoe wordt het vergoed?
De zelfstandigheidstraining wordt vergoed bij verwijzing door  één van bovenstaande instanties.

 

Vragen:
Mocht je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben kun je contact opnemen met kantoor 073-5432082 of per mail;  pel@topaze-hulp.nl