Soms komt het vanwege uiteenlopende redenen voor dat een kind (tijdelijk) niet meer (volledig) thuis kan wonen. Toch heeft ieder kind altijd een thuis nodig: een omgeving die veilig en stabiel is. Een leefomgeving waar geborgenheid en verbondenheid de basis vormen voor een positieve ontwikkeling.

In de traditionele (jeugd)zorg denk je dan al gauw aan autonome pleeg- en gezinshuizen als alternatief voor thuis. Soms ver van de eigen omgeving en vaak met onbedoeld gevolg dat familie- en gezinsbanden verslechteren of zelfs verloren gaan. Dat kan beter, voor alle betrokkenen! Geïnspireerd door een werkbezoek bij de Mockingbird Society in Seattle (Verenigde Staten) hebben Topaze en SoNeStra het Familiemodel en Hub Communities ontwikkeld.

 

Verbinding en verbondenheid
Hierin worden (pleeg)gezinnen met elkaar verbonden en vormen samen een community. Centraal hierin is de Family Hub, waar altijd opvang van kinderen mogelijk is en gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Mooi is dat kinderen vaak al snel de Family Hub echt als familie gaan ervaren, wat een positief effect heeft op de kinderen én op de (pleeg)ouders. Want net als de kinderen wisselen zij onderling kennis en ervaring uit, waardoor ook bij hen verborgen talenten en krachten naar boven komen.

 

De regie bij het kind
Kinderen floreren pas echt als ze zelf de regie houden. Een eigen plan schrijven voor hun eigen toekomst, samen met hun directe omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat professionele hulp hierin aanvullend moet zijn, niet leidend.

 

Opgroeien in eigen omgeving
Deze Family Hubs bevinden zich dicht bij huis, zodat het kind veilig opgroeit in hun eigen vertrouwde leefwereld. Dit zorgt ervoor dat de eigen ouders, familie en het sociale netwerk een rol van betekenis blijven spelen in de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van kinderen het meest kansrijk is in de gewone maatschappij en in de eigen omgeving.

 

De ontwikkeling van het kind
In Hub Communities staat de ontwikkeling van het kind voorop. Veilig en in verbinding met hun omgeving. Onze focus ligt op het groeipotentieel, eigen regie en sociale, mentale en praktische vaardigheden. Onze aanpak is toegespitst op het kind en altijd in overleg met de ouders.

 

Jezelf en elkaar begrijpen
Jezelf en elkaar begrijpen zijn allebei belangrijk. Wij helpen met het bevorderen van dit evenwicht. Als dit verstoord is, kan het zijn dat kinderen moeite hebben in de omgang met anderen of juist hun eigenwaarde verliezen. Het Familiemodel en de Hub Communities verbinden de positieve waarden van zowel zelfredzaamheid als samenredzaamheid en zo ontstaan competenties en relaties voor het leven.

 

Wil je meer weten over het Familiemodel en de Hub Communities? Over onze aanpak of de aansluitende trainingen die we geven? Neem gerust contact op, we vertellen je er graag over.