Uit elkaar en er toch voor elkaar zijn

De (v)echtscheiding

Uit elkaar gaan is emotioneel en ingrijpend; voor ouders, maar zeker voor de kinderen. Vaak krijgen zij niet voldoende ondersteuning, waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Lees wat je kunt doen en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

Niet bij de les

Schoolproblemen

In Nederland zijn kinderen leerplichtig van hun vijfde tot hun zestiende jaar. Zij moeten naar school. Maar dat doet lang niet iedereen: jaarlijks verzuimen bijna tienduizend jongeren. Wat is daar de reden van? En wat kun je doen tegen spijbelende jongeren?

Afstandig en opstandig

Gedragsproblemen bij pubers

Pubers: ze hangen op de bank, zijn amper aanspreekbaar en vaak ook nog onhandig. De puberteit is voor veel kinderen (én hun ouders) een lastige levensfase. Maar hoe herken je buitensporig gedrag? En wat kun je doen om ze te helpen hun leven op de rit te krijgen en te houden?

Goedgezind de toekomst in

Opvoedingsproblemen

Opvoeden: je doet je best maar het heeft niet het gewenste resultaat. Opvoeden: het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Soms lukt het als ouder niet je kind(eren) op te voeden zoals je graag wilt.

'Kamervragen'

Op kamers willen, maar nog niet kunnen

Op jezelf gaan wonen doe je vaak vanuit thuis. Of omdat je gaat studeren of omdat je oud genoeg bent en de behoefte voelt om zelfstandig te gaan wonen. Maar wat als je die zelfstandigheid niet vanuit thuis kunt leren. Dit kan allerlei redenen hebben. De stap naar zelfstandigheid is groot en daarvoor heb je de juiste steun en coaching nodig.

'Positief gezind'

Een thuis buitenshuis

Een kind hoort bij zijn ouders te kunnen op groeien. Daar ligt de basis voor een positieve ontwikkeling. Maar soms kan dat helaas niet. Als een kind niet meer thuis kan wonen is een kind vaak het beste af in stabiele en veilige leefomgeving waar sprake is van geborgenheid en verbondenheid. Daarom zijn er gezinshuizen.

een polshorloge als kansband

Pak de regie over je leven terug

Dreigt er een uithuisplaatsing, gesloten plaatsing of misschien zelfs detentie? Pak de regie over je leven terug.