Dreigt er een uithuisplaatsing, gesloten plaatsing of misschien zelfs detentie? Pak de regie over je leven terug.

Wanneer jongeren opgroeien, gaan ze steeds meer hun eigen weg. Ze zeggen niet meer altijd waar ze zijn of met wie en leiden steeds meer hun eigen, zelfstandige leven. Toch kunnen niet alle jongeren even goed met deze vrijheden en zelfstandigheid overweg. En niet iedere ouder lukt het om in deze levensfase de juiste aansluiting met zijn/haar kind te vinden. Soms leidt dit tot gedragsproblemen, waar je als ouders geen ‘antwoord’ meer op vindt. Het kan zelfs zijn dat er zoveel problemen spelen, dat plaatsing in een gesloten instelling dreigt of onvermijdelijk is. Een zware en ingrijpende gebeurtenis voor de jongere, zijn ouders én hun omgeving.

Bevind jij je in onderstaande situatie?

  • Loopt je kind kans om in aanraking te komen met politie en justitie of is dat al gebeurd?
  • Zit je kind misschien in detentie?
  • Zijn de problemen zo hoog opgelopen, dat er sprake is van een ondertoezichtstelling (OTS) en dreigt er een plaatsing in een gesloten jeugdzorginstelling?
  • Verblijft je kind in een gesloten jeugdzorginstelling?
  • Wil je graag dat het weer goed gaat met je kind en jullie gezin, maar heb je geen idee meer hoe je dit moet aanpakken?

Herken je jezelf in bovenstaande situatie(s) of ken je iemand bij wie dit speelt? Spelen er zoveel kwesties dat detentie of plaatsing in een gesloten instelling dreigt? Hebben jullie hulp nodig om jullie leven weer op de rit te krijgen? Wij gaan graag met jullie aan de slag, middels Project Kansband; werken vanuit Sociale Netwerk Controle. Topaze heeft deze werkwijze in samenwerking met SoNeStra heeft ontwikkeld.

 

Lees hier wat Kansband inhoudt en wat jullie SAMEN kunnen doen.