Een kind hoort bij zijn ouders te kunnen op groeien. Daar ligt de basis voor een positieve ontwikkeling. Maar soms kan dat helaas niet. Als een kind niet meer thuis kan wonen is een kind vaak het beste af in stabiele en veilige leefomgeving waar sprake is van geborgenheid en verbondenheid. Daarom zijn er gezinshuizen.

Gezinshuis

Een kind hoort bij zijn ouders te kunnen op te groeien. Daar ligt de basis voor een positieve ontwikkeling. Maar soms kan dat helaas niet. Als een kind niet meer thuis kan wonen is een kind vaak het beste af  in stabiele en veilige leefomgeving waar sprake is van geborgenheid en verbondenheid. Daarom zijn er gezinshuizen.

Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen een pleeggezin en leefgroep in. Je rol als ouder(s) in het leven van je kind is en blijft erg belangrijk. Je blijft dan ook, zoveel als mogelijk, betrokken bij belangrijke keuzes in de opvoeding van het kind.

Wat als je kind niet meer thuis kan wonen omdat:

  • Het opvoeden van je kind, vanwege allerlei redenen, te moeilijk voor je is, of
  • Je zelf een beperking hebt waardoor je onvoldoende je taak als opvoeder kunt uitvoeren, of
  • Je op zoek moet naar een permanentje oplossing omdat ambulante gezinsbegeleiding geen optie meer is, of
  • De kinderrechter heeft besloten dat je kind niet meer thuis kan wonen op dit moment.

Herken je jullie situatie in bovenstaande dan is een gezinshuis misschien een oplossing voor jullie kind.

 

Lees meer over wat een gezinshuis voor u kan betekenen.