Uit elkaar gaan is emotioneel en ingrijpend; voor ouders, maar zeker voor de kinderen. Vaak krijgen zij niet voldoende ondersteuning, waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Lees wat je kunt doen en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

Uit elkaar en er toch voor elkaar zijn

Wat als het niet lukt om:

  • Samen ouders te blijven?
  • Conflicten met je ex-partner op te lossen?
  • Het eens te worden over de manier van opvoeden?
  • Afspraken te maken en/of na te komen zonder dat dit steeds uitloopt op een conflict?
  • Er samen te zijn voor jullie kind op belangrijke momenten?
  • Respect voor elkaar te blijven houden?
  • Samen om tafel te gaan om te overleggen over jullie kind(eren)?
  • De kinderen buiten jullie strijd te houden?
  • Er samen voor te zorgen dat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding? 

Kind(eren)
Zie je dat jullie kind last heeft van de echtscheiding? Laat jullie kind ander gedrag zien dan voorheen: is jullie kind steeds meer in zichzelf gekeerd of laat het juist meer gedragsproblemen zien, is hij/zij meer somber, heeft hij/zij vaker ruzie, gaat het op school niet goed of heeft jullie kind slaapproblemen? Kan en mag jullie kind met jullie allebei contact hebben? Wordt jullie kind, onbedoeld maar toch een feit, betrokken bij de ruzies. Wordt positief opvoeden hierdoor steeds lastiger?

 

Herken je iets in deze situaties of ben je bang dat je in zo’n situatie terecht komt omdat de scheiding moeizaam verloopt? Wil je hier mee aan de slag en lukt dit niet alleen? Speciaal hiervoor hebben we in samenwerking met de Basculegroep de werkwijze STOP (Scheiden en Transformatief Ouderschaps Plan) ontwikkeld. STOP is er voor ouder en kind.

 

» Lees meer over wat STOP voor u kan betekenen.