Privacybeleid

Topaze BV bouwde de Kansband app als een gratis app. Deze Dienst wordt gratis door Topaze BV geleverd en is bedoeld voor gebruik zoals het is.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonsgegevens in het geval iemand heeft besloten om gebruik te maken van onze Dienst.

Als u ervoor kiest om onze Dienst te gebruiken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de Dienst. Wij zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De in dit Privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn bij Topaze, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring, tijdens het gebruik van onze Dienst, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. De informatie die wij vragen zal door ons worden bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie verzamelen die gebruikt kan worden om u te identificeren.

Link naar het privacybeleid van externe dienstverleners die door de app worden gebruikt

Google Play Services (https://www.google.com/policies/privacy/)
Firebase Analytics (https://firebase.google.com/policies/analytics)
Fabric (https://fabric.io/privacy)
Crashlytics (https://firebase.google.com/products/crashlytics)

Loggegevens

Wij willen u informeren dat wanneer u gebruik maakt van onze Dienst, in geval van een fout in de app, wij gegevens en informatie (via producten van derden) verzamelen op uw telefoon, genaamd Loggegevens. Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”-adres van uw apparaat, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw gebruik van de Dienst en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatiemiddelen. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Dienst maakt niet expliciet gebruik van deze “cookies”. De app kan echter wel gebruik maken van code van derden en bibliotheken die gebruik maken van “cookies” om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en weet wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, is het mogelijk dat u bepaalde delen van deze dienst niet kunt gebruiken.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om de volgende redenen:

* Om onze service te vergemakkelijken;
* Om de Service namens ons te verlenen;
* Om Servicegerelateerde diensten uit te voeren; of
* Om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Wij willen de gebruikers van deze Dienst informeren dat deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Gegevens. De reden hiervoor is om de aan hen toegewezen taken namens ons uit te voeren. Zij zijn echter niet toegestaan de informatie openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Veiligheid

Wij waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie, daarom streven wij ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele wijze van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en dat we de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

Links naar andere sites

Deze dienst kan links bevatten naar andere sites. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar die site. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites door te nemen. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Deze diensten richten zich niet tot personen onder de 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie op deze pagina van kracht.

Neem contact met ons op

Indien u nog vragen of suggesties heeft over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.