Veel ouders hebben het soms moeilijk met de opvoeding van hun kinderen. Bijvoorbeeld na een scheiding of bij probleemgedrag. Tijdelijke hulp kan dan voor een permanente oplossing zorgen.

Soms is het noodzakelijk of beter voor een kind of jongere om tijdelijk in een andere leefomgeving, met andere prikkels, te verblijven. Topaze heeft ook op dit gebied kwalitatief hoogstaande oplossingen.