Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

Bent u tevreden? Dan horen wij dat graag van u. Wij staan ook voor u klaar als u vindt dat het beter kan. Als u niet tevreden bent over onze hulpverlening, producten of diensten, en komt u hier samen met de medewerker niet uit, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

In deze klachtenregeling leest u wat onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen.

 

Wat is een klacht:

Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking tot haar producten of diensten, of het proces van klachtenbehandeling. Er wordt door de klant expliciet of impliciet een respons of oplossing verwacht.

Om heldere verwachtingen te scheppen hebben we bij Topaze een klachtenreglement. Zo weet u wat we van u vragen en wat u van ons kan verwachten op het moment dat u een klacht heeft over een van de diensten die we verlenen.

 

 

Twee klachtenregelingen, welke moet ik hebben?

We maken bij Topaze gebruik van twee verschillende klachten regelingen.

  • Klachtenregeling Hulpverlening (voor jeugdigen, ouders, evt vertegenwoordigd door de een vertrouwenspersoon ,die hulpverlening ontvangen van Topaze)
  • Klachtenregeling Opleidingen (voor professionals, coaches, teams, die deelnemen aan opleidingen die worden uitgevoerd door Topaze)
  • Mocht u klachten hebben over het mediation deel binnen STOP, dan verwijzen wij u naar een aparte regeling, n.l. het klachtenreglement Stichting Kwaliteit Mediators van de Mediators Federatie Nederland of het klachtenreglement van het ADR-Register, afhankelijk van de registratie van de betrokken mediator).