Topaze heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus.

Update 15 maart 2020

Gezien de nieuwe landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus willen wij u het volgende mededelen.
• Alle huisbezoeken worden tot nader order stopgezet.
• Al onze ambulante gesprekken zullen zoveel als mogelijk via beeldbellen plaatsvinden. Mocht dit (nog niet) lukken, dan zullen wij onderzoeken hoe op een andere wijze de hulpverlening voortgang te geven.
• Zolang Topaze de personele bezetting voldoende op orde kan houden, kunnen de gesprekken op bovengenoemde wijze voortgezet worden.
• Daar waar afspraken toch geannuleerd moeten worden, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
• Voor vragen is ons kantoor telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073-5432082
• Alleen bij crisissituaties zullen wij gesprekken op kantoor of op andere locaties laten plaatsvinden, mits de richtlijnen van het RIVM hiermee niet geschonden worden.