Topaze heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus.

Update 30 april 2020

Gezien de landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus willen wij u het volgende mededelen:

Helaas constateren wij ten tijde van deze crisis dat wij niet altijd in staat zijn om onze planning voor te starten hulp waar te maken. Wachttijden kunnen hierdoor langer oplopen dan gehoopt. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat wij te maken hebben met zieke of niet geheel fitte collega’s en anderzijds met interne verschuivingen van werkzaamheden, veroorzaakt door het coronavirus. Wij doen ons uiterste best dit zo tijdig mogelijk met u te communiceren en werken hard aan andere opties om uw traject alsnog te kunnen starten.

• Al onze ambulante gesprekken zullen zoveel als mogelijk via beeldbellen plaatsvinden. Mocht dit niet lukken of niet wenselijk zijn, dan zullen wij met u onderzoeken hoe op een andere wijze de hulpverlening voortgang te geven.
• Zolang Topaze de personele bezetting voldoende op orde kan houden, kunnen de gesprekken op bovengenoemde wijze voortgezet worden.

• Ons kantoor is beperkt geopend voor het voeren van gesprekken. Hierbij hanteren wij de richtlijnen gesteld door het RIVM. Mocht u een afspraak op onze kantoorlocatie hebben, dan verzoeken wij u dringend onze instructies, vermeldt in de wacht -en spreekruimte, te respecteren.

• Voor vragen of dringende zaken zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 073-5432082.

Wij wensen u veel sterkte in deze bijzondere periode en zien uit naar een gezonde samenwerking!